Na czym polega On The Job Training?

Szkolenie on the job training – szkolenie na stanowisku pracy to nowoczesne szkolenie, przynoszące maksymalne korzyści. Polega ono na dokształcaniu pracownika w trakcie wykonywania jego codziennych obowiązków w pracy. Nie jest to standardowe szkolenie, odbywające się z zeszytem w ręku i masą slajdów na ekranie komputera. Nie jest to również szkolenie, bazujące na scenkach odgrywanych w sali szkoleniowej przed trenerem.

Czym jest więc szkolenie stanowiskowe?

Jest to indywidualna sesja treningowa, której celem jest obserwacja pracownika podczas wykonywana jego obowiązków zawodowych, wychwycenie błędów jakie popełnia i pokazanie mu ich. Ale to nie wszystko. Trener uczy pracownika efektywniejszych zachowań i dobiera odpowiednie techniki i narzędzia osiągnięcia wyznaczonego celu. On the job training – szkolenie na stanowisku pracy to indywidualne podejście do każdego klienta i problemów z jakimi się zmaga. Czy metoda ta jest popularna? Zainteresowanie polskich firm tą formą szkolenia wzrasta. W 2015 roku przeprowadziliśmy 60 tego typu szkoleń, w roku następnym liczba ta wzrosła aż o 500 procent!

Jakie zalety posiadają szkolenia stanowiskowe względem tradycyjnych form szkolenia?

  1. Brak zastosowania standardowych szablonów, nie ma jednego złotego środka na wszystkie problemy, każde szkolenie opiera się na indywidualnym podejściu
  2. Indywidualne zbadanie potrzeb pracownika oraz błędów, jakie popełnia
  3. Szkolenia stanowiskowe odbywają się nie w symulacjach realizowanych w sali szkoleniowej, lecz w realnych sytuacjach na stanowisku pracy danego pracownika
  4. Możliwość szybkiego zweryfikowania wyników
  5. Pracownik podczas szkolenia wykonuje swoje codzienne obowiązki, brak zatem konieczności brania na ten czas urlopu
  6. Jeden uczestnik szkolenia, jeden trener – opcja ta pozwala na zwiększenie efektywności szkolenia

Jaki zakres tematyczny mają realizowane przez nas szkolenia stanowiskowe?

  1. szkolenia sprzedażowe
  2. szkolenia z zakresu obsługi klienta
  3. szkolenia z zakresu negocjacji
  4. szkolenia z zakresu kompetencji komunikacyjnych managerów

Jak zorganizować takie szkolenie dla swojej firmy?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami przez naszą stronę internetową, mailowo lub telefonicznie. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, dotyczące naszej usługi On the job training – szkolenie na stanowisku pracy. Wszystkie programy szkoleń są przygotowywane indywidualnie i poprzedzone analizą rzeczywistych potrzeb danej firmy oraz pracownika. Dopiero po dokonaniu tego, przedstawiamy klientom ofertę współpracy.


[btn text=”Zgłoś uczestnictwo” tcolor=#FFF bcolor=#800000 thovercolor=#CDCDCD link=”http://softskillownia.pl/204-2/” target=”_self”]